kontak2-budo

 

„BUDOINWEST” jest firmą średniej wielkości, założoną w 1989 roku, posiadającą wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji, generalnych remontów i projektowaniu.

Przez 21 lat działalności firmy siedzibą spółki była miejscowość Otwock, poprzedni adres 05-400 Otwock, ul. Kołłątaja 1. Poczynając od miesiąca kwietnia 2011 roku siedzibą spółki jest miejscowość Góraszka 46G, 05-462 Wiązowna.

Poza działalnością na rynku komercyjnym, od kilkunastu lat realizujemy także kontrakty dla instytucji rządowych działających na rzecz bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego. W przeciągu 22-letniej pracy nie odnotowaliśmy straty na działalności gospodarczej, a firma od pierwszych lat istnienia posiada ten sam skład właścicielski i Zarząd. Kadra techniczna i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych są związani z firmą stałymi umowami o pracę, stąd też załoga ma ustabilizowany, wieloletni skład osobowy.

Moce przerobowe realizowane średniorocznie wynoszą ok. 25 mln złotych przy zatrudnieniu etatowym wynoszącym ok. 60 pracowników.
„BUDOINWEST” jest firmą typowo wykonawczą w branży budowlanej i instalacyjnej z własnym wielobranżowym zespołem projektowym, nie realizującą innego rodzaju działalności gospodarczej. Posiada kadrę techniczną (we wszystkich branżach robót budowlanych) posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa i projektowania.

Siłami własnymi realizujemy roboty budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne oraz roboty klimatyzacyjne. Dysponujemy własnym sprzętem budowlanym, takim jak koparki, samochody ciężarowe i dostawcze, rusztowania i szalunki systemowe, windy przyścienne, walce wibracyjne, wiertnice, elektronarzędzia, itp. W zakresie realizacji robót teletechnicznych oraz systemów technicznej ochrony i instalacji p. poż. współpracujemy na zasadzie partnerstwa z firmami specjalistycznymi.
cwb_buttonrzetelnafirma